Игълан

БДИ ны күптелләштерү өчен тавыш җыю
Форум программасы бетерелгән язмалар һәм хатлар турында мәгълүматны саклап калырга көйләнмәгән, ә закон буенча таләп ителә, шуңа күрә, һичьюгы, теркәлү белән керүне яптым.

#21 2008-10-09 16:46:57

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

теркәлү битендә "каптча" ны алыштыру дөрес булмаган икән, төзәттем. кунаклар өчен "җәһәт җавап"  тагысын төзәтәсе бар. анысын ачып карама, бөтенләй чыкмаганын күрдем менә!
13:51 : анысы "рәсемне алыштырырга" дигәч чыга икән.
13:53 : төзәттем: session_start йазып куйдым. хәзер ачылыуга ук чыга.

13:57: "каптча" ны алыштыру шулай ук viewtopic белән post та да дөрес булмаган, javascriptта алыштырганда url га вакыт өстәгәндә "&" өстәргә оныткан булганмын арасына.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#22 2008-10-26 00:52:27

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

бүген мәгълүмат җыйынтыларыны йалгыш беттереп аттым. 11енче октябыргысыны кире кайтардым. нәрсәләр йазгын идем соң әле мин монда. җавап йазу коралларыны тытыр һәм урыс телләренгә тәрҗемә иттем.
бүген өсттәге сайлактагы өстәмә күчкеләрне ике телле иттем. игъланга мәгълүмат җыйынтысы белән булган хәл турында йазып куйдым.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#23 2008-10-26 00:53:30

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

җавап бирү инструментларында хата бар иде, унны төзәткән идем.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#24 2008-10-26 00:58:25

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

бу форумда кулланылган модификатсийәләр: kcaptcha, easy visual bbcode, "easy visual bbcode"ны йаваскрипт белән кэшлау, тиз күчкечне йаваскрипт белән кэшлау, кунакларның тел алыштырыу мөмкинлеге, категорийә исемнәре, бүлек исемнәре һәм һәм аңлатмалары, форум исеме һәм аңлатмасының бер ничә теллелеге, utf-8, төрле телләштерелгән "easy visual bbcode".


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#25 2008-10-31 15:39:00

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

бер көнне асттагы авторлык йазывыны тәрҗемә иттем.
utf-8 модификацийәсене punbb.ru версийәсеннән күчердем.
боларыны мин үзем йасадым:
"easy visual bbcode"ны йаваскрипт белән кэшлау, тиз күчкечне йаваскрипт белән кэшлау, кунакларның тел алыштырыу мөмкинлеге, категорийә исемнәре, бүлек исемнәре һәм һәм аңлатмалары, форум исеме һәм аңлатмасының бер ничә теллелеге, төрле телләштерелгән "easy visual bbcode".


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#26 2008-11-01 16:02:50

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

"күп телле форум исемнәре" модификатсийәсене йасадым, кай бер битләрдә йук иде әле.
соңгы бер-ике көндә мин бу сайт белән бөтенләй шөгыльләнмәгән идем әле. төп сайт һаман йук әле.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#27 2008-11-01 18:45:46

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

тел күчергеч күчкеләрен &l=ru рәвешендә йасадым. елек &r рәвешле иде. монысы белән cgi php да ешләй торган булачак.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#28 2008-11-10 00:54:40

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

менә әле генә "форум алды"нда һәр бүлектәге соңгы сүз әйтелгән сөйләшеү исемене чыгарыу "үзгәтелеш"ене "тоташтыр"дым.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#29 2008-11-12 18:07:53

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

http://kukmara.ru/forum/viewtopic.php?pid=197#p197 дагы озын кириллица хәрефле адреслар дөрес киселмәгәнене күрдем дә төзәтеп куйдым. "mb_" дип өстәп куйдым шуны кисә торган урындагы кай бер функтсийәләргә.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#30 2008-11-17 23:46:57

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

Форум алгы битенең хәзерге күренеше: http://kukmara.ru/forum/index.php.2008-11-17.html .


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#31 2008-11-18 14:30:14

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#32 2008-12-02 12:44:37

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

"GreenPunK" стиленең форум битен күк уртасына китерү скрипты хата белән эшләгән, кечкенә тәрәз булганда битне тәрәз чигеннән тышка чыгарып җибәргән, төзәттем.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#33 2008-12-09 22:50:28

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

бүген "кунак"лар өчен тел күчергечне үзгәрттем, "татарча" белән "по-русски" ны "татарчага күчерү" белән "переключить на русский язык" дип куйдым.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#34 2008-12-11 16:07:44

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

тыштан гына "style" параметры белән стиль алыштырыу мөмкинлеге өстәдем. бу бу форумның әйтелмәгәндәге стилене алыштыргач punbb форумыннан GreenPunK стилене карарга килүчеләргә күрсәтеп булсын өчен. әмма ечке битләрне дә җиңел генә карап булсын өчен кукига да йазырга кирәк булыр. йә йазмасам форум һәм сөйләшеү битләренгә күчке әзерләп куйасы була.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#35 2009-01-04 11:43:22

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

"татарчага күчерү" итеп үзгәрткәч теркәлү битендә дә шундыйга үзгәргән булган икән. төзәттем. теркәлү битендә дөресе "татарча".


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#36 2009-01-17 19:17:47

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

extern.php ны төзәттем, мәктәп сайтлары форумнарының "куки"ларыны төзәттем.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#37 2009-02-05 11:10:53

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

йалгыш икенче темага йазып барганмын икән:
http://kukmara.ru/forum/viewtopic.php?pid=290#p290
мәктәп форумнарында "Катнашучы", "Кунак", "Яңа форум" кебек сүзләр тәрҗемә ителмичә калган, "беренче язма" "беренче йазма" булган, анысын да төзәттем, "форум kukmara-1,,форум kukmara-1" булып калган булган, аларны "kukmara-1 форумы,,форум шунда 70енче йазма:
http://kukmara.ru/forum/viewtopic.php?pid=294#p294
әле генә күреп алдым, мин йасаган "татар мәктәпләре өчен форумнар" өчен файлларыны айырым савытка җыйгач, кичәме, өченче көнме, йалгыш кукмара районы мәктәпләренеке дә күчкән һәм уллар ешләмәй башлаган. төзәттем.
шунда 71енче йазма:
форумдагы кунаклар өчен тел "куки"сынга карап сайт теле дә сайлана торган иттем.
76 (2009-01-29 14:53:03):
"страниц" дип урысчасы да йалгыш тәрҗемә ителгән булган, мин улыны "страницы" дип, татарчасыны "битләр" дип төзәттем, "бит саны" иде. әле "битләре" дийермен бәлки.
80:
форумдагы езләвечләр өчен иң кирәкмәгән күчкеләр - һәр бер йазманың даими адресы, аны robots.txt белән йасап булмайдыр, улларга "rel=nofollow" атрибуты куйдым әле.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#38 2009-02-11 12:09:36

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

теркәлгәннәр өчен дә тиз генә тел алыштыру тоташтырдым.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#39 2009-02-11 21:37:31

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

тагын бүген бу форум һәм мәктәп форумнары һәм бушлай форум хезмәте өчен бер өлеш css һәм js файлларны бер бер адреслы иттем, кэшлансын өчен. җавап йазыудагы тамгаларны көйләйсе бар әле.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

#40 2009-02-12 00:21:25

К. Динар
Форум идарәчесе
Кайдан: Кукмара
Теркәлгән: 2008-06-26
Сүз саны: 1332
Вебсайты

Re: форум скриптына һәм көйләнешләренә үзгәрешләр кертү

әле генә ахыргы йазмага өстәгәндә күрдем: төзәтеү битендә "җәһәт быбыкод" кнопкылары ешләмәй икән.


тел. 7-917-863-4-736, 7-84364-2-82-59. скайп: qdinar. e-mail: qdb ya ru . вконтакте . Компьютер төзәтәм, сайт ясыйм. Ремонт компов, создание сайтов.

Актив түгел

Җәһәт җавап

Хәбәрегезне языгыз да "җибәр"гә төртегез
:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:

Автоматик язудан саклану

Форум битләренең аскы өлеше

PunBB белән эшли
Авторы Rickard Andersson, 2002–2005