BBCode

BBCode - форумдагы хәбәрләрнең күренешен үзгәртер өчен "тэг" җыелмасы. BBCode HTMLга бик охшаган һәм шул ук принципларга нигезләнгән. Аста мөмкин барча "тэг"лар күрсәтелә һәм BBCode куллануга өйрәтмәләр.


Форум администраторлары BBCode "тэг"ларын куллануны йандыра йә сүндерә ала. Яңа хәбәр өстәгәндә я асттамганы үзгәрткәндә сез аларның рөхсәтлеген күрә аласыз.

Текст күренеше

Бу "тэг"лар текст күренешен билгелиләр(үзгәртәләр):


[b]Калын сызылган[/b] моны чыгара: Калын сызылган
[u]Астына сызган[/u] моны чыгара: Астына сызган
[i]Авыш (курсив)[/i] моны чыгара: Авыш (курсив)
[color=#FF0000]Кызыл язу[/color] моны чыгара: Кызыл язу
[color=blue]Зәңгәр язу[/color] моны чыгара: Зәңгәр язу

Күчкеләр һәм рәсемнәр

Бу тэгларны кулланып сез бүтән документларга я e-mailга күчке куя аласыз:


[url=https://forum.kukmara-rayon.ru/]Кукмара районы форумы[/url] моны чыгара: Кукмара районы форумы
[url]https://forum.kukmara-rayon.ru/[/url] моны чыгара: https://forum.kukmara-rayon.ru/
[email]myname@mydomain.com[/email] моны чыгара: myname@mydomain.com
[email=myname@mydomain.com]Минем e-mail адресым[/email] моны чыгара: Минем e-mail адресым

Рәсем куясыгыз килсә, img тэгын куллана аласыз:

[img]http://www.punbb.org/img/small_logo.png[/img] моны чыгара: http://www.punbb.org/img/small_logo.png

Цитаталар

Бер кеше сүзен китермәкче булсагыз, quote тэгын куллана аласыз.

    [quote=James]Бу китерәсе килгән сүз.[/quote]

болай булып күренер:

James әйтте:

Бу китерәсе килгән сүз.


Бүтән кеше сүзен китергәндә аның исемен әйтеп тормаска уйласагыз, quote тэгын ул исемне язмыйча куллана аласыз.

    [quote]Бу китерәсе килгән сүз.[/quote]

болай булып күренер:

Бу китерәсе килгән сүз.

Код

Бертөрле чыганак текстны күрсәтер өчен code тэгын кулланыгыз. Бу тэг белән әйләндерелгән текст үзгәртелмәйчә күрсәтелер.

    [code]Бу код итеп күрсәтәсе килгән текст.[/code]

болай итеп күрсәтелер:

Код:

Бу код итеп күрсәтәсе килгән текст.

Тэг ечендә тэг куллану

Киң мөмкинлекле бизәү өчен BBCode ны тэг эчендә тэг язып кулланыгыз. Мәсьәлән:

    [b][u]Калын һәм астына сызылган текст[/u][/b] моны чыгара: Калын һәм астына сызылган текст

Чырайлар

Сезгә ошаса (һәм ул мөмкинлек кабызылган булса) форум текст "чырай"ларны автоматик рәвештә рәсемгә әйләндереп күрсәтә ала. Бу форум бу чырай тамгаларын рәсем итеп күрсәтә ала:

    :) һәм =) моны чыгара: :)
    :| һәм =| моны чыгара: :|
    :( һәм =( моны чыгара: :(
    :D һәм =D моны чыгара: :D
    :o һәм :O моны чыгара: :o
    ;) моны чыгара: ;)
    :/ моны чыгара: :/
    :P моны чыгара: :P
    :lol: моны чыгара: :lol:
    :mad: моны чыгара: :mad:
    :rolleyes: моны чыгара: :rolleyes:
    :cool: моны чыгара: :cool: